Privacy Policy

HKM African Danceschool kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HKM African Danceschool, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HKM African Danceschool verstrekt. HKM African Danceschool kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom HKM African Danceschool gegevens nodig heeft

HKM African Danceschool verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch of per e-mail onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan HKM African Danceschool uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang HKM African Danceschool gegevens bewaart

HKM African Danceschool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

HKM African Danceschool verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verhuizen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hkmafricandance.nl. HKM African Danceschool zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

HKM African Danceschool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HKM African Danceschool maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HKM African Danceschool verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via info@hkmfricandanceschool.nl.

www.hkmafricandance.nl is een website van HKM African Danceschool. HKM African Danceschool is als volgt te bereiken: 

Postadres:
Hofstraat 9,
4691 CP Tholen

Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 90130677
Telefoon: 06-57576177
E-mailadres: info@hkmafricandance.nl