Algemene Voorwaarden

Inschrijven en betalingsmethoden

Na de proefles(sen) kunt u zich inschrijven voor het 10-wekelijksabonnement. Dit kan via: https://www.hkmafricandance.nl/aanmelden/
Er wordt gebruik gemaakt van automatische incasso en wordt automatisch na 10 weken verlengd.

Vanaf Januari 2024 werken wij alleen nog met 10-lessenkaarten, dit omdat wij helaas een aantal keer te maken hebben gehad met een terugboeking en wij hiervoor een storneringsboete moeten betalen.
*Huidige leden met een lopend abonnement kunnen hun abonnement behouden.

Aanwezigheidsplicht

Het is noodzakelijk dat wij kunnen rekenen op uw aanwezigheid. Mocht het zo zijn dat u niet aanwezig kunt zijn tijdens de les, kunt u een mail sturen naar info@hkmafricandance.nl of een Whatsapp bericht sturen. Voor elke dansgroep hebben wij een WhatsApp groep hier kunt u zich ook afmelden.

Contractduur

Bij het opzeggen van je 10 wekelijks-lidmaatschap heb je 1 maand opzegtermijn. De opzegging dient vóór de eerste van de maand via de e-mail te zijn ingediend. Is het echt niet mogelijk om je te houden aan de 1 maand opzegtermijn door bijzondere omstandigheden, neem dan contact op.

Indien u niet naar de danslessen komt zonder uw abonnement op te zeggen dient u door te blijven betalen totdat u een opzegging heeft afgerond. Let op Indien u geen danslessen meer volgt op eigen initiatief, geeft u geen vrijstelling van betaling.

Betalingsverplichting

Indien u machtiging heeft afgegeven voor automatische afschrijving of anders bent u verplicht tot nader opzegging ( 1 maand) de 10-wekelijkse contributie te betalen. Mocht u door (privé)omstandigheden niet kunnen deelnemen aan de lessen, willen wij u ervan op de hoogte stellen dat u toch verplicht bent de contributie te betalen, wij zijn niet verantwoordelijk voor uw afwezigheid tijdens de lessen. Let op wij betalen uw abonnement niet terug wanneer u eerder stopt met dansen.

Stornering contributie

Indien u de betaling storneert zonder eerst met ons overlegd te hebben. Zijn de storneringskosten die wij moeten betalen á €12,46 voor uw eigen rekening. 

Weigeren leerlingen

Als dansschool behouden wij het recht om leerlingen te weigeren de dansstudio te betreden indien deze leerling niet aan de contributie betalingen heeft voldaan of en grimmige of vervelende sfeer veroorzaakt in de dansles, voor en/of na. Ook bij twijfels over veiligheid voor de docenten en leerlingen zullen wij leerlingen de toegang weigeren.

De dansschool heeft ten alle tijden het recht leerlingen te weigeren voor elk bovengenoemde en niet bovengenoemde redenen.

Aansprakelijkheid

HKM African Danceschool is niet aansprakelijk voor verliezen/beschadigen van spullen of eigendommen van de leden. Wij raden u aan om geen waardevolle spullen achter te laten.

Pandemie

In geval van pandemie en het sluiten van de dansschool opgedragen door de overheid (niet door eigen handeling) dient de contributie door betaald te worden indien anders is aangegeven door de dansschool (wij houden 4 maanden aan) mocht de dansschool langer gesloten zijn dan 4 maanden zullen wij de contributie opschorten tot (her)opening van de dansschool. U bent betalingsplichtig tot de dansschool zelf aankondigt de contributie tijdelijk op te schorten.

Tijdens de pandemie houden wij ons aan de regels die de overheid oplegt. Is de dansschool compleet gesloten? Dan zullen wij andere mogelijkheden opstellen voor de leerlingen om toch de lessen op een andere manier voort te zetten. Let op de manier waarop dit wordt gedaan is compleet keuze aan de dansschool. Ook dan vervalt de betalingsverlichting niet.

Privacy

Voor onze administratie vragen wij om een aantal persoonsgegevens. Deze zijn uitsluitend voor HKM African Danceschool en wij delen deze niet met derden. Met akkoord op deze algemene voorwaarden geeft de deelnemer toestemming voor het gebruik van zijn of haar e-mailadres voor het toesturen van informatie over de danslessen, workshops en andere activiteiten van HKM African Danceschool. Heb je vragen, neem dan contact met ons op via info@hkmafricandance.nl.

Het is mogelijk dat tijdens de cursussen of activiteiten foto’s of video’s gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een flyer, poster, website en dergelijke. Als je voorafgaand aan de cursus of het evenement geen schriftelijk bezwaar aantekent via info@hkmafricandance.nl (onder vermelding van je cursus of evenement) gaat HKM African Danceschool ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. Uiteraard kun je ter plekke kenbaar maken of je niet gefotografeerd wilt worden. Wij streven ernaar hier secuur mee om te gaan.

Lees hier onze complete privacyverklaring.